Aikido ako bojové umenie sa v SHUMEIKAN SLOVAKIA vyučuje pre mládež staršiu ako 14 rokov a dospelých bez obmedzenia veku. Spodná hranica 14 rokov je stanovená jednak preto, lebo v tomto veku je už cvičenec fyzicky dostatočne vyspelý na to, aby mu fyzická záťaž (napríklad páky na kĺby) neuškodila a jednak preto, lebo je už mentálne dosť vyspelý na to, aby pochopil biomechanické princípy fungovania techník Aikido.