Ai-Kids-Do je jedinečný koncept výuky Aikido, špeciálne navrhnutý pre tréning detí od 6-13 rokov a prispôsobený ich potrebám. Jeho autorom je hlavný inštruktor organizácie SHUMEIKAN SLOVAKIA, Ing. Richard Kováč, nositeľ 7. Danu Aikido, tréner I. triedy a externý lektor Aikido na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Tento koncept využíva okrem dlhoročných inštruktorských skúseností autora z cvičenia Aikido aj jeho skúsenosti a poznatky z jógy a fyzioterapie. Od vzniku Ai-Kids-Do v roku 2015 na tento koncept tréningu detí prešlo už niekoľko klubov na Slovensku, trénuje podľa neho čoraz viac detí a sme radi, že sa teší veľkému úspechu nielen u samotných detí, ale aj u ich rodičov.

Základom Ai-Kids-Do sú techniky Aikido, ale sú z nich vynechané všetky prvky, ktoré by mohli negatívne vplývať na deti vo fáze ich fyziologického a psychického rozvoja. Deti nie sú vedené k boju medzi sebou, ale k spolupráci a vzájomnej úcte. Dôraz je kladený na rozvoj ich všeobecnej pohybovej kultúry, disciplínu, posilnenie sebavedomia a vytváranie správnych návykov od držania tela až po životosprávu. Cieľom našich detských tréningov je aj posilniť a podporiť ich pohybový aparát, ktorý je v ich veku ešte vo vývoji a to, čo s ním robia počas detstva, môže mať rozhodujúci vplyv na to, v akom stave bude v ich dospelosti. Preto okrem učenia a usmerňovania detí na našich tréningoch Ai-Kids-Do priebežne robíme aj to, čo nie je na prvý pohľad viditeľné, ale je to pre ne rovnako dôležité – sledovaním ich činnosti sa snažíme odhaľovať prípadné nedostatky pohybového aparátu alebo sklony k nim (napr. ploché nohy, skrátenie svalových skupín, zlé držanie tela, nesprávne zakrivenie chrbtice a pod.). Včasným odporučením alebo zahrnutím vhodných korekčných cvičení do tréningov je možné mnohým nedostatkom predísť.